Lærlinger

Vi bryr oss om framtiden!

 

L.jpg

 

I dag er det én lærling i Vebenstad Elektro. I staben vår har tre av våre ni montører fullført læretida gjennom bedriften vår. En ungdom tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap. Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for virksomheten, og bidrar ofte direkte til inntekter. Ved å videreføre kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar vi til å sikre fremtiden for elektrobransjen. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis, og vi styrker omdømmet til bedriften gjennom å ta inn lærlinger.

Utplasseringsbedrift

Vebenstad Elektro AS er også en utplasseringsbedrift for VG1- og VG2-elever som skal ha PTF (prosjekt til fordyping).Ved å ta inn utplasseringselever får vi en fin anledning til å bli kjent med potensielle lærlinger.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Kontakt oss

Sertifikater